Conversionista logo

Om Conversionista

Konvertering – Gör besökare till kunder. Konvertering handlar om att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats eller landningssida. Det låter ju inte så svårt? Varför är det då inte fler som gör det?

Conversionista kan hjälpa till i befintliga projekt med en Konverteringsutvärdering, eller delta aktivt i ett nystartat projekt med en Konverteringssäkring. Vi har förbättrat konvertering i över 300 projekt. Om du vill gå från Conversion One Hit Wonder till att leverera resultat gång på gång – Ta hjälp av oss eller lär dig vår metod.

Kontaktperson

John Ekman

Telefon

+46 8 - 40 02 97 27

Adresse

Mäster Samuelsgatan 42